Contactformulier

Contact en lokatie(s)

De Schakel tussen wat is en wat kan zijn

Adres: Nijenbeek 1, 6715 HV Ede, Nederland (primaire lokatie)

Telefoon: 06-24744407

Email: info@deschakel.me

Bij coaching op andere locaties zullen reiskosten en reistijd in onderling overleg gefactureerd worden. Ik coach bijvoorbeeld enkele malen per maand in Zwolle, nabij de Isala klinieken. Mail als deze lokatie handiger voor je is.

Via het contactformulier of info@deschakel.me kun je een verzoek doen om extra informatie, een eerste afspraak etc. Je mag natuurlijk ook bellen, spreek zo nodig mijn voicemail in.

Email is geschikt voor het vragen om of het uitwisselen van praktische informatie, zoals afspraken en zakelijke, bijvoorbeeld factuur-gegevens. Privacygevoelige informatie of inhoudelijke coachings- of onderzoeksvragen zijn niet geschikt voor e-mailverkeer, omdat het qua investering niet mogelijk is de e-mailverbinding te beveiligen.