Enkele ervaringen

Onderstaand enkele reacties van mensen die bij en met mij een coaching traject hebben doorlopen of mij als externe gesprekspartner hebben ingezet:

Het is voorjaar 2011. Inspectiebezoek op school. Mijn team maakt deel uit van het instellingsonderzoek. Altijd al een stressvolle situatie. Nu helemaal omdat we met een 2e jaars klas een aantal conflicten hebben. De organisatie loopt stroef, de lessen en het onderwijsprogramma sluiten niet aan bij de verwachting en wens van de studenten. We zijn begonnen met een projectonderwijs dat in aanvang nog veel onduidelijkheid geeft bij student maar ook bij de docent. Ouders schreven er een brief over en dienden hun beklag in. Het team heeft tijd nodig om de nieuwe onderwijsmethode goed weg te zetten. We hebben helaas vergeten de student daarin mee te nemen. En dan juist de meest kritische studenten worden geïnterviewd door de inspectie.  Notabene deze kritische studenten zijn door de eigen docenten naar voren geschoven.  Kortom, op een aantal punten kregen we een negatieve beoordeling en dat terwijl we zo vernieuwend bezig waren geweest.  Ook ik als opleidingsmanager voelde me schuldig aan deze negatieve beoordeling en had er persoonlijk behoorlijk last van. Ik merkte dat ik daar ook in bleef hangen. Tot zover de begin situatie.
Mijn leidinggevende  of eigenlijk zijn leidinggevende, de voorzitter van het College van Bestuur gaf min of meer de opdracht om een coach te zoeken die mij verder zou helpen. Zo ben ik bij Marie-José terecht gekomen. Ik dacht een paar handvatten te krijgen en klaar. Alles behalve dat. De gesprekken gingen over mijn drijfveren, mijn gevoelens, mijn opvattingen en mijn handelingen. Overal werd sterk geanticipeerd op mij en mijn handelen in welke situatie ik ook maar naar voren bracht. Waarom doe je de dingen zo als je die doet of juist waarom doe je ze niet.
In de sessies heb ik duidelijk geleerd bewuster te worden van mijn eigen handelen en ook vooraf wanneer er beslissingen genomen moeten worden, vraag ik me eerst af of ik die beslissing moet nemen en pas als het “ja” is, waarom neem ik welke beslissing. Bewuster zijn over de dingen die me bezig houden en daardoor bewuster er mee aan de slag kunnen gaan heeft voor mij veel meer rust gegeven. Ook op de teams heeft dat zijn weerslag heb ik gemerkt, daardoor is het anders en veel plezieriger geworden.
Marie-José, bedankt voor de fijne (coach) gesprekken. Nu ik terugkijk als inmiddels gepensioneerde weet ik dat ik ook privé  anders tegen dingen aan kan kijken en er voor mag zorgen dat het begint met de liefde voor jezelf waardoor je dit kan delen met een ieder om je heen.

…….. Juul

Ik ben al wel eens aangenomen op een job om mijn helikopterview. Ik word ook nu gewaardeerd op mijn huidige werk om mijn gestructureerde aanpak. Er was een tijd dat ik zo gestructureerd werkte, dat ik met niets anders meer bezig was, dan met het structureren van mijn werk. De prioriteiten sprongen me om mijn oren. Ik was gericht op het uitvoeren van taken, het doen van mijn werk, de klussen die thuis in het weekend wachten. Totdat ik constateerde dat ik alleen nog met het structureren van mijn taken bezig was en aan het uitvoeren van het werk zelf niet meer toe kwam. Ik moest ophouden met werken en kwam met een burn-out thuis te zitten.
De arbo arts raadde coaching aan. Ik heb zelf een coach gezocht en heb een afspraak gemaakt met Marie-José.  De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier coaching van haar gekregen. En in die drie jaar heeft ze mijn kracht voor structuur en overzicht voorzien van een nieuwe aanpak: helderheid. Door helderheid te scheppen in wat ik doe, waar ik mee bezig ben, wat me raakt, hoe ik dingen aanpak, worden manieren van aanpak voor mij zichtbaar. En deze helderheid gaat even drie lagen dieper dan de helikopterview van eerder! Elke keer mag ik weer kiezen: is dit de manier die ik wil, of ga ik op zoek naar een alternatief? En dat is in ieder facet van mijn leven van toepassing. Of het nou gaat om het leven in het gezin of mijn werk of wat dan ook, overal liggen die keuzes voor. En bij iedere keuze mag ik een stap terug doen en dan op zoek gaan naar die helderheid, om een keuze te maken die mij een harmonieus leven oplevert. Een leven in balans.

Het leven dat Marie-José me leerde is een leven dat zich in mijn body afspeelt en niet in mijn mind. Een leven dat ik voel, in plaats van dat ik het manage. Een leven dat gericht is op zijn, in plaats van hebben en doen. Een leven waarin mijn gevoel voor helderheid de plaats van gestructureerd heeft ingenomen. Een leven waarin ik aandacht geef aan wat me bezig houdt. Ik probeer niet aan de verwachtingen van een ander te voldoen, nee ik probeer in contact met mijn eigen lichaam te leven. Daar de informatie voor de dag uit te halen. En een leven in contact met de kern van mijn ziel. Volgens Anselm Grun de woonplaats van God. Een bemoedigende en positieve en altijd opbeurende plaats waarmee ik in contact kan komen als ik rust neem, tijd om adem te halen en om bij mezelf te komen. Gaat het altijd vanzelf en is deze omslag op een dag gemaakt? Bepaald niet. Maar door de sessies met Marie-Jose ben ik langzaam in dit leven gegroeid.

Bedankt Marie-José! Ik zit nu nog regelmatig thuis reflecties te doen en kan in die sessies soms net zo diep komen als wij in de afgelopen tijd in de sessies bij jou kwamen!

…….. Fred Rietkerk, Coordinator Humanitarian and Emergency Affairs

Gedurende 5,5 jaar heb ik met Marie-José verschillende mooie gesprekken mogen voeren, of misschien een betere weergave: samen verschillende mooie reisjes  gemaakt. Het waren altijd reisjes zonder bestemming, we begonnen en zagen wel waar we uitkwamen. Het bijzondere was echter dat we altijd ergens kwamen en dat elke plek weer een ander bijzonder inzicht of doorkijkje opleverde. En op elke plek was er wel iets wat mijn interesse wekte, wat mij helderheid opleverde, wat mij leerde me te verwonderen of te relativeren. Het zijn ervaringen geweest die me steeds weer uitgedaagd hebben over mezelf en mijn handelen na te denken. Dank daarvoor. H.R.

…….. H.R., Manager ROC

I’ve had the pleasure to work with Marie-José Hakens on recent projects. Marie-José is extremely professional, highly skilled and efficient in her approach to business, and applies the same attitude in working with people. Her experience, background and insight is worth its weight in gold when it comes to business strategy, coaching and consulting. She is an exuberant energetic person who has a passion for truly helping people and businesses realise their potential. Marie-José knows how to help people live a happier and more satisfying life. She conducts herself at all times in a professional manner. She commands respect and inspires those working with her. She openly displays her passion for making the most of human capital and has a flair for creative problem solving. I am honoured to have Marie-José as a friend. I want to thank you Marie-José for all the help and support you have given me with your warm and caring and unselfish heart and positive attitude to life. You are an amazing person, beautiful inside and out. Thank you for being here.

…….. Donald Pillai, owner, strategic marketing professional at Putting the Wow factor in your business

Lieve Marie-José, De schakel tussen wat is en wat kan zijn. Bedankt dat je op mijn reis, die een overlevingstocht was geworden, samen met me bent opgelopen en me op nieuwe richtingen en mogelijkheden hebt gewezen. Dat je me geholpen hebt om de keuze te maken oude obstakels niet meer vóór me te plaatsen maar ze de plaats te geven die ze toekomen; in het verleden en, als de schaduwen ervan in het heden verschijnen, als iets waar goed overheen te stappen is. Bedankt voor je hulp zodat ik nu mijn pad bewuster en zelfstandiger, dichterbij mezelf kan vervolgen. Ik meer en opnieuw bij mezelf ben thuisgekomen. “Ik word gegidst door mijn eigen waarheid.” Bedankt voor je commitment, je empowerment, je geloof, je durf, je liefdevolle, je praktische en enthousiaste eigen manier van coaching. Bedankt voor het delen van je kennis, kunde en overtuigingen. Bedankt voor je kopjes thee en het genieten van de dieren. Bedankt dat je voor mij een schakel bent geweest.

…….. Margriet

Deze manier van coaching vraagt een behoorlijke inzet van de medewerker. Hij/Zij wordt echt aan het denken gezet vanuit het perspectief dat de medewerker zelf degene is die zijn/haar “probleem” het beste kan aanpakken. Dit betekent dat het traject vooraf niet voorspelbaar is en afhankelijk is van de ontwikkeling van de medewerker zelf. Het initiatief hiertoe moet dus ook bij de medewerker zelf liggen, wil het resultaat er zo snel mogelijk zijn. Rapportages en voortgangsbesprekingen zijn in dit proces geen meerwaarde, daar daarmee dit proces lijkt te kunnen worden gestuurd vanuit extern, conform geijkte processen terwijl dit juist niet zo is. De vertrouwensband tussen coach en medewerker moet de ruimte krijgen om dit proces tot een optimaal proces te laten komen, waarbij nogmaals de medewerker aan zet is. Persoonlijk betekent deze methodiek voor mij dat juist zónder rapportages op papier, ikzelf in de gelegenheid ben om de voortgang met mijn leidinggevende te bespreken waarbij het initiatief bij mij ligt, conform het coachingstraject. Dit voelt erg natuurlijk aan en draagt bij aan de snelheid van het proces. De afgelopen jaren hebben Deltion medewerkers die bij Marie-José gecoacht worden, dit telkens weer op deze manier ingevuld. Ook richting mij als leidinggevende, wat onze werkverhouding alleen maar bekrachtigd en verrijkt heeft.

…….. Bernard de Boer, Adj.dir. Techniek&Vormgeving, Deltion College Zwolle

Vanwege een bijna burnout op mijn werk koos ik ervoor om een coachingstraject bij Marie-José te gaan volgen. Al tijdens het eerste gesprek met haar kwam ik er achter dat ik zo niet langer wilde doorgaan. De gesprekken met Marie-José tijdens deze periode hielpen me om steeds weer bij mezelf te rade te gaan hoe iets voor mij voelde. ‘Waar voel ik me goed bij’ en ‘wat dient mij’ waren vragen die ik me zelf ook steeds meer ging stellen. Ook liet Marie-José me zien dat ik de woorden ‘moeilijk en lastig’ heel vaak gebruikte. Toen ik me dit bewust werd, ging ik deze woorden vervangen door woorden als ‘vanzelf’ en ‘met plezier’. In plaats van gelijk te reageren als anderen wat aan mij vragen of iets van mij willen, heb ik geleerd om eerst na te denken of het echt bij mij past en het mij dient. Ik maak dan bewust de keuze om er wel of niet op in te gaan. Op deze manier houd ik zelf de regie en neem de verantwoording voor mijn eigen keuzes. Dit is echt nieuw voor mij en ben ik nu volop aan het oefenen in het dagelijks leven, zowel privé als op het werk. Ook het besef dat ik ‘er altijd al ben’ en dat ik ‘nergens naar toe hoef’, heeft mij veel rust gegeven. De manier waarop Marie-José coacht heeft mij veel gebracht. Confronterend waar nodig maar met heel veel compassie.

…….. Annette

Marie-José heeft ruim 3 jaar met mij ‘meegewandeld’ op een weg waar ik ervaringen opdeed waar ik graag ondersteuning/coaching bij wilde. Die ondersteuning/coaching heeft zij mij gegeven op een onvoorwaardelijke, accepterende en niet oordelende wijze, waarbij zij mij keer op keer uitnodigde op een zelfde wijze naar mijzelf te kijken. Ze wandelde mee zonder mij te vertellen hoe ik de weg zou moeten lopen, maar uit onze vele gesprekken haalde ik als het ware mijn bewegwijzering zodat ik mijn eigen pad kan gaan markeren. En misschien wel het mooiste is dat ze mij het gevoel heeft kunnen geven dat ik niet fout kán lopen. Dat ik daar steeds meer vertrouwen in mag hebben, al is het met veel vallen en opstaan. Omdat de wereld om ons heen, de maatschappij waarin we leven, ons nu eenmaal zo anders doet geloven.

Marie-José, dankjewel voor de fijne en voor mij inspirerende gesprekken.

…….. Joke de Rijk-de Haan

De persoonlijke gesprekken met Marie-José hebben mij tot meer inzicht gebracht waar mijn eigen kwaliteiten liggen dan de testuitslagen van het assessmentonderzoek. Op advies van Marie-José heb ik tijdens het loopbaantraject enkele “zijsporen” bewandeld die mij verdieping hebben gegeven in mijn eigen beeldvorming die voor mij persoonlijk inspirerend zijn. Het heeft mij richting gegeven waar ik mee aan de slag ben gegaan. Eén van mijn wensen is al in vervulling: een eigen particulier initiatief stichting Kavitha, dat staat voor het bieden van onderwijs aan jonge meisjes in India. Marie-José heeft mij op een positieve manier wakker geschud: met energie en overgave aan de slag met je eigen leven en loopbaan.

…….. Inge Groen, Programma-adviseur gemeente Zwolle, eigenaar Groen Communicatie

Marie José heeft mij geholpen bij het oplossen van oude knopen uit het verleden die mijn ontwikkeling in mijn huidige functioneren in de weg stonden. Zij heeft dit voor elkaar gekregen op een heldere en verfrissende manier. Met veel aandacht en geduld hebben we samen een helende reis gemaakt. De coaching sessies hebben door een prettige huiselijke omgeving een groot no nonsense gehalte. Met veel aandacht, een luisterend oor en kritische blik worden je ontwikkelingen van de voorliggende periode besproken. Met een glimlach op je gezicht en bagagerekje vol zelfvertrouwen ga je weer op weg om een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling te maken. Bij Marie José heb je de regie zelf in handen. Op een open en eerlijke manier vraagt ze naar je motivatie van onderwerpen die in de voorliggende periode hebben plaatsgevonden. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over je handelswijze waarbij ze je eigenwaarde niet uit het oog verliest. Ik heb van haar geleerd om in mijn eigen kracht te blijven geloven en dit uit te dragen naar mijn omgeving.

……..Carel Aalbers, Consultant bij Bisnez Management, Bergambacht

Ik heb Marie-José mogen ontmoeten in een opleiding die we samen hebben gedaan. In het persoonlijke contact en in de gesprekken heb ik haar ervaren als een zeer open persoon, een aandachtig luisteraar en een ervaren coach. Ik schat haar professionaliteit en kundigheid zeer hoog in. Daarnaast is Marie-José een prettige en warme persoonlijkheid. Ik ben er van overtuigd dat zij een succes zal maken van haar eigen onderneming.

…….. Steven Blom, Directeur/eigenaar Blom Holding

Een aantal jaren geleden ben ik zelf na een burn-out in een coachingstraject terechtgekomen. De aanleiding was zeker niet fijn, maar op de coaching kan ik alleen maar met een heel positief gevoel terugkijken. Wat heb ik veel inzicht in mezelf gekregen. Uiteindelijk ben ik weer in staat om mijn eigen leven te sturen. Ik ben op dit moment werkzaam als studieloopbaanbegeleider bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heb besloten dat ik in de toekomst meer wil gaan doen op het gebied van coaching. En dus ben ik nu bezig met een opleiding ‘Coachen als beroep’. Eén van de opdrachten tijdens deze opleiding is het interviewen van een psycholoog, die tevens als coach werkzaam is. Op zoek naar iemand die ik zou kunnen interviewen, kwam ik op de site van Marie-José terecht. De inhoud van de site sprak me gelijk aan. En dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Marie-José gebeld met het verzoek om haar te mogen interviewen. Ze reageerde gelijk super enthousiast en we hebben een afspraak gemaakt voor iets later in die week. Je komt binnen in het leven van Marie-José en je voelt je er gelijk erg thuis. Het was alsof ik haar al jaren kende. Ze nam alle tijd voor het interview. Het werd een boeiend en interessant gesprek, waar ik veel van opgestoken heb. Het heeft me alleen nog maar meer gesterkt in mijn keuze voor deze opleiding. Wat zou het fijn zijn als ik in de toekomst andere mensen zou kunnen begeleiden bij het zelf vinden van de antwoorden op hun vragen. Ik hoop dat ik mijn rol als coach dan op dezelfde warme en liefdevolle manier als Marie-José kan uitoefenen. Marie-José nogmaals hartelijk dank voor ons prettige gesprek.

…….. Claudia van Wessel, Studieloopbaanbegeleider, HAN

Begin dit kalenderjaar (2010) heb ik Marie-José gevraagd of zij als mijn persoonlijke coach zou willen optreden. Daar had/heb ik 2 redenen voor. De eerste reden is dat ik in na-gesprekken van een assessment snel in de gaten had dat zij erg deskundig is. En ten tweede had ik persoonlijk direct een “klik” met haar. Dit laatste is voor mij persoonlijk erg belangrijk bij het kiezen van een coach. Dus zoals gezegd, begin dit jaar begonnen. Ik zat toen qua werk en persoonlijkheid niet echt lekker in elkaar. Dat had Marie-José natuurlijk ook wel gemerkt. Ons eerste gesprek zal ik nooit vergeten. Ik ging daar met een houding naar toe van “we zullen wel zien hoe dit gaat”. Nu dat heb ik gezien en ervaren. Zij is als geen ander in staat echt goed te luisteren en de vragen zo te stellen dat ik zelf wel na moest denken, of ik dat op dat moment wilde of niet. Vooral het eerste gesprek werd mij een spiegel voorgehouden die mij echt duidelijk heeft gemaakt hoe ik op dat moment in elkaar zat. En mede door de verhelderende vragen die Marie José stelde (en nu nog stelt) moest ik echt aan het werk. De opmerking “Het kwartje valt” gold echt, alleen waren het 2 euro muntstukken. De vervolgsessies gingen ook altijd verder daar waar wij de vorige keer gebleven waren, met uiteraard verdiepingsvragen betreffende de tussenliggende periode. Ik ben door deze gesprekken in een korte tijd geheel tot rust gekomen, heb mijn eigen kracht weer leren kennen en zit nu weer echt lekker in mijn vel wat uiteraard zijn weerslag heeft in werk en privé. Momenteel zit ik in de coaching fase waarin geen 2 euro muntstukken meer vallen, maar nog wel 20 cent stukken. Ook ervaar ik momenteel dat ik mij deze coaching gesprekken “gun” en het als een cadeautje ervaar. Vanaf nu terug kijkend een bijzondere ervaring waar ik op een bijzondere manier veel wijzer ben geworden en als erg prettig heb ervaren.

…….. Bernard de Boer, Clusterdirecteur Techniek&Vormgeving, Deltion College, Zwolle

Een glimlach op ieders gezicht! Ons team wilde verder groeien in de samenwerking en had behoefte aan een gezamenlijk doel. Marie-José heeft met ieder teamlid eerst individueel gesproken. Dit gaf voldoende vertrouwen om samen met Marie José ook in de groep uit te spreken wat belangrijk voor je is. Marie José is er een kei in om je zelf de kern te laten ontdekken met de juiste vragen op een plezierige manier en zonder te oordelen. Ons team heeft haar doel geformuleerd en de samenwerking een nieuwe impuls gegeven. Door een gesprek met Marie-José leer je jezelf ongemerkt steeds beter kennen!

…….. Titia Veldman, Hoofd Kwaliteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Naar aanleiding van het starten van mijn eigen bedrijf heb ik met Marie-José enkele gesprekken gevoerd. Centraal was de vraag of en vooral hoe ik verder zou gaan met het verwezenlijken van mijn droom. Hierbij heb ik Marie-José gevraagd als sparringpartner. Het leverde mij interessante en nieuwe inzichten op. Ik heb deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Het heeft er voor mij voor gezorgd dat ik keuzes ben gaan maken en vragen durf te stellen waar ik graag een antwoord op wil. De manier waarop Marie-José vragen stelt, meedenkt en mogelijkheden aanbracht zijn voor mijn persoonlijke ontwikkeling zeker van meerwaarde geweest. De persoonlijke benadering van Marie-José waardeer ik zeer. Het heeft er voor gezorgd dat ik doorgepakt heb met mijn bedrijf en dat ik nu sta waar ik sta, mede dankzij Marie-José.

…….. Jort van Woggelum, Ter Zake Excel

Marie-José is een coach met wie ik snel een klik heb gekregen. Ze kan goed luisteren en weet vervolgens snel te analyseren en door te vragen. Een coach die je leert aandacht te hebben voor de balans tussen geest en lijf, werk en privé. Kortom, een goed adres voor iedereen die verder wil werken aan zichzelf.

…….. Paul

Ik heb ervaren, dat veel keuzes die je maakt in je leven zijn terug te voeren naar mijn verleden. Ik heb nog vaak keuzes gemaakt, die volgen uit patronen, die voor mij gemakkelijk en veilig waren. In de gesprekken met Marie-José ben ik tot het inzicht gekomen dat je andere keuzes kunt maken. Daarmee doorbreek ik nu regelmatig een oud patroon. Minder veilig, en uiteraard een andere uitwerking. Dank daarvoor.

…….. Hayco

Door allerlei problemen thuis was ik toe aan wat hulp. Bij Marie-Jose kon ik vrijwel direct terecht, wat ik heel fijn vond omdat je bij problemen niet 4 weken wilt wachten op hulp. Het contact met MJ was heel goed en de persoonlijke gesprekken hebben mij goed geholpen. Op de een of andere manier ziet zij kans tijdens een gesprek de vinger op de juiste plaats te leggen. Het ging over het heden en niet je hele leven werd uitgekauwd, wat ik heel fijn vond. Mede door haar toedoen ben ik nu weer met beide benen op de grond beland en ook geeft het steun dat ik weet dat ik haar ook altijd weer kan benaderen voor meerdere hulp als ik die nodig zou hebben.

…….. Els van der Sman, Lunteren

Bij Marie-José heb ik geleerd om op een andere (=meer positieve) manier naar mezelf en mijn omgeving te kijken. Ik heb door de gesprekken veel meer inzicht in mezelf gekregen. Ik kom inmiddels meer voor mezelf op en zorg beter voor mezelf. Het contact met Marie-José was meteen heel goed, al tijdens het telefoongesprek voelde het heel vertrouwd met haar. Ze laat op een prettige wijze zien en voelen waar mijn valkuilen liggen. Dit doet ze met humor en zonder te oordelen. Tijdens de sessies was ik soms emotioneel, maar heb ik vaak ook erg moeten lachen.

…….. Monique