Particulier

De mens en leven: Omdat het nu ten diepste gaat om wie je als méns bent, hoe je je tot jezelf verhoudt, wat je persoonlijke doelen-verlangens-idealen zijn om dat alles vervolgens in ál je belangrijke levensgebieden en contacten/relaties te gaan leven. Omdat het mág, omdat het kán, omdat jíj daar nu aan toe bent!

Zakelijk

De mens in de organisatie: Omdat organisaties uit ménsen bestaan en organisaties die investeren in wat hun mensen bezielt en voedt het aantoonbaar beter doen! Omdat mensen die geleerd hebben  stil te staan bij wat zich in hun leven/werk laat zien, vanuit balans keuzes gaan maken en zo een heel  andere werkelijkheid leven en creëren! En alle partijen winst ervaren, meer en meer en meer!

 

Teams

Een krachtig en dynamisch traject van vertrouwelijke individuele gesprekken met de teamleden en de leidinggevende. Om vervolgens, met toegenomen inzicht en verantwoordelijkheid voor de eigen en de overkoepelende thema's, als team in te zoomen op gemeenschappelijke doelen en keuzes/afspraken die bijdragen aan het geheel én aan de delen!

Supervisie

Supervisie is ten allen tijde "persoonlijk", in die zin dat alle "werk-thema's" in mijn visie en ervaring gerelateerd zijn aan wie je in essentie bent. Het "wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat houdt je tegen" is ook hier volop van toepassing.