Vragen? Neem telefonisch of via e-mail contact op

Via info@deschakel.me kun je een verzoek doen om extra informatie, een eerste afspraak etc. Je mag natuurlijk ook bellen, spreek zo nodig mijn voicemail in.

Email is geschikt voor het vragen om of het uitwisselen van praktische informatie, zoals afspraken en zakelijke, bijvoorbeeld factuur-gegevens. Privacygevoelige informatie of inhoudelijke coachings- of onderzoeksvragen zijn niet geschikt voor e-mailverkeer, omdat het qua investering niet mogelijk is de e-mailverbinding te beveiligen.

Bij coaching op andere locaties zullen reiskosten en reistijd in onderling overleg gefactureerd worden. Ik coach bijvoorbeeld enkele malen per maand in Zwolle, nabij de Isalaklinieken. Mail als deze of een andere locatie handiger voor je is.

Contactgegevens

Drs. M.J.H.(Marie-José) Hakens

Volg mij op: