Enkele ervaringen

Onderstaand enkele reacties van mensen die bij en met mij een coaching traject hebben doorlopen of mij als externe gesprekspartner hebben ingezet:

'Bewuster leven en werken'

Het is voorjaar 2011. Inspectiebezoek op school. Mijn team maakt deel uit van het instellingsonderzoek. Altijd al een stressvolle situatie...

'Het mag leuk zijn'

2017 was voor mij een jaar van grote beslissingen. De coaching van Marie Jose heeft mij teruggebracht naar mezelf, letterlijk en figuurlijk...

'Ineens was daar die burnout'

Ik ben al wel eens aangenomen op een job om mijn helikopterview. Ik word ook nu gewaardeerd op mijn huidige werk om mijn gestructureerde aanpak...

'Reis zonder bestemming'

Gedurende 5,5 jaar heb ik met Marie-José verschillende mooie gesprekken mogen voeren, of misschien een betere weergave: samen verschillende ...

'Happier & more satisfying life'

I've had the pleasure to work with Marie-José Hakens on recent projects. Marie-José is extremely professional, highly skilled and efficient in her approach ...

'Bij mezelf thuisgekomen'

Bedankt dat je op mijn reis, die een overlevingstocht was geworden, samen met me bent opgelopen en me op nieuwe richtingen en mogelijkheden ...

'Aan het denken gezet'

Deze manier van coaching vraagt een behoorlijke inzet van de medewerker. Hij/Zij wordt echt aan het denken gezet vanuit het perspectief dat de medewerker zelf ...

'Waar voel ik me goed bij'

Vanwege een bijna burnout op mijn werk koos ik ervoor om een coachingstraject bij Marie-José te gaan volgen. Al tijdens het eerste gesprek met haar ...