Het is voorjaar 2011. Inspectiebezoek op school. Mijn team maakt deel uit van het instellingsonderzoek. Altijd al een stressvolle situatie.

Nu helemaal omdat we met een 2e jaars klas een aantal conflicten hebben. De organisatie loopt stroef, de lessen en het onderwijsprogramma sluiten niet aan bij de verwachting en wens van de studenten. We zijn begonnen met een projectonderwijs dat in aanvang nog veel onduidelijkheid geeft bij student maar ook bij de docent. Ouders schreven er een brief over en dienden hun beklag in. Het team heeft tijd nodig om de nieuwe onderwijsmethode goed weg te zetten. We hebben helaas vergeten de student daarin mee te nemen. En dan juist de meest kritische studenten worden geïnterviewd door de inspectie. Notabene deze kritische studenten zijn door de eigen docenten naar voren geschoven. Kortom, op een aantal punten kregen we een negatieve beoordeling en dat terwijl we zo vernieuwend bezig waren geweest. Ook ik als opleidingsmanager voelde me schuldig aan deze negatieve beoordeling en had er persoonlijk behoorlijk last van. Ik merkte dat ik daar ook in bleef hangen.

Tot zover de begin situatie.

Mijn leidinggevende of eigenlijk zijn leidinggevende, de voorzitter van het College van Bestuur gaf min of meer de opdracht om een coach te zoeken die mij verder zou helpen. Zo ben ik bij Marie-José terecht gekomen. Ik dacht een paar handvatten te krijgen en klaar. Alles behalve dat. De gesprekken gingen over mijn drijfveren, mijn gevoelens, mijn opvattingen en mijn handelingen. Overal werd sterk geanticipeerd op mij en mijn handelen in welke situatie ik ook maar naar voren bracht. Waarom doe je de dingen zo als je die doet of juist waarom doe je ze niet.

In de sessies heb ik duidelijk geleerd bewuster te worden van mijn eigen handelen en ook vooraf wanneer er beslissingen genomen moeten worden, vraag ik me eerst af of ik die beslissing moet nemen en pas als het “ja” is, waarom neem ik welke beslissing. Bewuster zijn over de dingen die me bezig houden en daardoor bewuster er mee aan de slag kunnen gaan heeft voor mij veel meer rust gegeven. Ook op de teams heeft dat zijn weerslag heb ik gemerkt, daardoor is het anders en veel plezieriger geworden.

Marie-José, bedankt voor de fijne (coach) gesprekken. Nu ik terugkijk als inmiddels gepensioneerde weet ik dat ik ook privé anders tegen dingen aan kan kijken en er voor mag zorgen dat het begint met de liefde voor jezelf waardoor je dit kan delen met een ieder om je heen.

 

Juul