De kracht van het positieve

Inspirerende teksten

Hoe vrij wil je zijn?

Mag alles mogelijk zijn? Mooie spreuk die hierop aansluit: “Je grenzen worden bepaald door de afspraak die je met jezelf gemaakt hebt over wat mogelijk is. Verander die afspraak en je beschikt over nieuwe dimensies!”

Michael C. Roads: Over Twijfel en Vertrouwen

“Als ik maar niet meer gekweld werd door twijfel.(…) Als ik maar vrede kon hebben met wat ik wist.”

“Het spijt me mijn vriend, het spijt me echt. We kunnen je geen bewijs leveren. Waar heb je behoefte aan? Is het genoeg als al onze communicatie wordt opgenomen, zodat tien of misschien duizend andere mensen ernaar kunnen luisteren? Of sluit je je dan aan bij een groepje verwarde tobbers die nog meer bewijzen nodig hebben? Alleen door te weten wie je bent zul je vrede vinden. Als dat bekend is, zal duidelijk worden dat bewijs alleen nodig is voor hen die niet de werkelijkheid van hun eigen leven kunnen aanvaarden. De twijfel weerhoudt je van het aanvaarden van het Zelf. Ik hoef je niet te vertellen dat de twijfel het slot is op de deur naar een grotere werkelijkheid, naar verruimde mogelijkheden. Twijfel is het deel van je geest dat vecht om de situatie weer meester te worden. Twijfel probeert te speculeren en vanuit die speculaties bekende wegen te volgen. Je kunt dit niet doen en tegelijkertijd een hoger bewustzijn binnengaan. Er is geen ruimte voor twijfel, geen ruimte voor twijfel zijn angst te uiten. Twijfel vernietigt het vertrouwen. Het vertrouwen weet niet, noch wenst het te weten, want in het vertrouwen is dit moment volmaakt.

De weg van het vertrouwen is een reis zonder tijd, ruimte of dimensionele beperkingen. De geest mag niet vooruitgaan om de weg te verkennen. In plaats daarvan wordt de geest beheerst, niet door technische hulpmiddelen maar door het vertrouwen in het “weten” van dit moment. Begrijp het alsjeblieft. Het verleden is bekend; het ‘weten’ is alleen van dit moment, het eeuwige ‘nu’.

Kun je zo’n uitdaging aan? Kun je je losmaken van de grote kudde twijfelaars en een eenzame herder van het vertrouwen worden?”

Nelson Mandela:

“Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest bang maakt. We vragen onszelf af: “Wie ben ík om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat níet te zijn? Jij bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet. Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker voelen. We zijn geboren om de glorie van de God die in ons is, tot uitdrukking te brengen. Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen. En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn. Terwijl we bevrijd worden van onze eigen angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.”

Nelson Mandela, hij quote Marianne Williamson bij zijn inaugurele speech in 1994.

Vaclav Havel:

Diep in ons zelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruit zien. Het is een gerichtheid van de geest een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat het goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is. Onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.