Marie-José Hakens, Drs. – Psycholoog en coach

Leven en werken in vol bewustzijn

Korte introductie

Door oude foto’s bladerend, straalt mijn nieuwsgierigheid en interesse in mensen er al heel jong duidelijk van af. Psychologie was dan ook een heldere keuze, eerst nog vanuit het vage idee ‘mensen te willen helpen’. Dit kristalliseerde zich steeds meer uit in een wens en verlangen te ontdekken, met de ander, wat iemand drijft, boeit, motiveert, raakt etc.

Het beeld van ‘samen aan een tafel praten’ waarmee ik ooit als jonge 18-jarige ging studeren, blijkt vele jaren later precies overeen te komen met hoe ik nu, vol passie en plezier, praktisch invulling geef aan gesprekken. Het ‘mensen helpen’ ontwikkelde zich, gelukkig, naar een evenwichtigere en gelijkwaardige vorm van samen onderzoeken en spelen met mogelijkheden. In het weten dat de ander, net als ik, vol wijsheid en perfect in staat is zelf vorm en inhoud te geven aan zijn/haar leven en keuzes.

Waarbij ik degene ben die, speels ~ met humor ~ compassievol ~ trefzeker ~ praktisch, faciliteert en een veilige en onvoorwaardelijke omgeving creëert. En ik steeds weer, vaak verrassende, vragen of spiegels inbreng die het proces van de ander ondersteunen. Omdat ik het kan en het mijn werk en de ontmoeting met anderen steeds weer verrassend en nieuw laat zijn. De naam van mijn praktijk “De schakel tussen wat is en wat kan zijn” past daar perfect bij.

Naarmate ik (1962) meer levenservaring opdoe en al jaren actief Investeer in het doorgronden en toestaan van de lessen en inzichten die uit mijn eigen levensloop te halen zijn, merk ik dat mijn ervaringen een grotere rol spelen in mijn werk en mijn visie. De relatie die ik met mezelf heb, is liefdevoller, bewuster en rijker geworden wat zich één op één vertaalt in de relaties/contacten die ik, waar dan ook, met anderen heb.

Het herkennen en loslaten van al dan niet bewuste oordelen en veroordelingen, oude overtuigingen en patronen, historische keuzes en beloften, het was en is een mooie reis. Waarbij ik telkens weer prachtige mensen, gelijkgestemden en anders denkenden tegen kom die mij, net als ik hen, inspireren en uitnodigen. Uitnodigen naar nog meer zelfliefde, nog voller en vrijer leven. Omdat ik het kies en omdat ik het kan.

 

Psycholoog Drs.

Ik heb de – toen nog 6 jarige – universitaire studie Psychologie voltooid. De term “psycholoog” is in Nederland geen beschermd begrip meer, iedereen mag zich psycholoog noemen. De titel “Drs.” (Doctorandus, universitaire studie met goed gevolg voltooid) is wel beschermd.

 

Wat mij inspireert in al die ontmoetingen:

  • De openheid en het meespelen met mij, die heel andere vragen stelt en andere ingangen vindt dan je verwacht had.
  • De moed om een stap te zetten naar meer inzicht, verandering, zelfkennis, oplossingen en heldere keuzes.
  • Het telkens weer bewaarheid worden van mijn visie dat ieder zijn eigen Waarheid en Wijsheid heeft en dat die ontdekking vleugels geeft. Aan de coachee en aan mij.
  • De bereidheid om anders kennis te maken met zichzelf en keuzes te gaan maken die ‘erend’, groeizaam en liefdevol zijn.
  • Het vermogen en de dapperheid om met perspectieven te gaan experimenteren waarin wat er in je leven gebeurt ten allen tijde ‘dienend’ kan zijn. Om daarmee te gaan spelen en te merken ‘dat het dan echt anders wordt.’
  • Hoe de bekrachtiging en de helderheid al vanaf de eerste ontmoeting voelbaar en merkbaar zijn in iemands leven en werken.