– Leven is bewegen. Leven is ontwikkelen. Leven is veranderen –

Voor het creëren van mijn beeldhouwwerken zijn de beweging in de natuur en in ons persoonlijke leven immer voedende inspiratiebronnen. Zo kwam op een dag het begrip ‘Panta Rhei’ voorbij en ik zag er direct een vorm bij. Daar ik werk vanuit een vormidee, ben ik hier mee aan de slag gegaan en heb vanuit de fysieke beweging met beitel en klopper dit beeld gecreëerd. Beeldhouwen is elke keer weer je weg vinden, keuzes maken, jezelf tegenkomen, soms ook afzien; net als in ons individuele leven en onze ontwikkeling.

Iemands persoonlijke ontwikkeling vind ik bijzonder fascinerend, hoe komen we tot de persoon die we zijn. We zetten stappen vooruit, soms een stap terug, maar we blijven in beweging, we blijven veranderen omdat we bijleren of afleren. Soms verlies je jezelf in de snelle maatschappelijke ontwikkeling. Hoe blijf je bij je kern, diegene die je werkelijk bent. Hoe hervind je jezelf en kom je terug in het bewuste zijn. Door onder andere deze levensprocessen heb ik het beeld ‘Panta Rhei’ zijn betekenis willen geven en ben ik heel blij dat Marie-José dit beeld als symbool ziet voor haar filosofie en haar werk vanuit ‘De Schakel’.

Jacco Mustert, 12 mei 2013

 

“Interview” met het beeld, over wat het bijdraagt/uitzendt:

“Ik veranker, ik grond, ik breng focus aan. Ik verzacht in een stevige vorm, ik breng structuur aan binnen een beweeglijke flow. Ik beperk nooit. Ik laat de ruimte maar breng ook helderheid. Altijd in Liefde, altijd in Liefde. Ik projecteer mijn diepe perfectie naar alles en iedereen in mijn omgeving. IK BEN. Ik hoef niks te worden, ik ben al die ik ben. Perfect, volmaakt, uniek.”

Jacco maakt nog veel meer prachtige beelden met een bijzonder verhaal.