logo_test5

Privacyverklaring

De Schakel, praktijk voor coaching, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens de Schakel verzamelt, wat de Schakel daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

Over de Schakel, praktijk voor coaching

De Schakel is een praktijk voor coaching. De contactgegevens staan vermeld onderaan de website.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Schakel

De Schakel, praktijk voor coaching, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de Schakel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan de Schakel, verstrekt. De Schakel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw locatiegegevens bij bezoek aan de website
 • Uw betalingsgegevens
 • Uw IP-adres

Waarom de Schakel persoonsgegevens verwerkt

De Schakel, praktijk voor coaching, verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van de Schakel;
 • De Schakel heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • De Schakel heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan de Schakel bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Voor welke doeleinden de Schakel persoonsgegevens verzamelt

De Schakel, praktijk voor coaching, verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het versturen van een nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Het analyseren van het gebruik van de website;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

De Schakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met de Schakel te delen. De Schakel kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die de Schakel gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met de Schakel op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens op de website van de Schakel worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer u een review schrijft. Het gaat dan om uw voornaam en bedrijfsnaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten.

Als de Schakel uw persoonsgegevens openbaar maakt op de website zal zij dit altijd met uw toestemming doen. U heeft bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of te laten anonimiseren.

Reacties op blogberichten

Wanneer u een reactie achterlaat op een blogbericht bent u verplicht uw naam en e-mailadres in te vullen. Bij uw naam mag u gerust een pseudoniem gebruiken om de privacy te waarborgen.

Uw e-mailadres en uw IP-adres worden verzameld om spam tegen te gaan, maar ook om de reacties te modereren. Hier heeft de Schakel, praktijk voor coaching, een gerechtvaardigd belang bij. Immers, het verzamelen van uw IP-adres heeft geen grote gevolgen voor uw privacy, aangezien de Schakel er niets anders mee doet dan spam tegen te gaan, terwijl de Schakel er een groot belang bij heeft haar website spamvrij te houden.

Uw reactie kan worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

U kunt altijd een reactie laten verwijderen door contact met de Schakel, praktijk voor coaching, op te nemen per e-mail of post. De contactgegevens staan vermeld op de website en onderaan deze privacyverklaring.

Delen met anderen

De Schakel, praktijk voor coaching, maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider, die de website van de Schakel, op zijn server heeft staan;
 • De partij die de Schakel in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website;
 • De administrateur/boekhouder;
 • De partij wiens dienstverlening de Schakel, gebruikt om gegevens te bewaren.

Het kan bovendien zo zijn dat de Schakel bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert De Schakel, praktijk voor coaching, u vooraf.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Schakel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Schakel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. De Schakel maakt gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Social media

Op de website van de Schakel staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Bewaartermijnen

De Schakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart de Schakel, praktijk voor coaching, de gegevens maximaal 12 maanden. Dit doet de Schakel vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie.

Wat betreft factuurgegevens houdt De Schakel, praktijk voor coaching, zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert de Schakel drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Schakel, praktijk voor coaching. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deschakel.me.  De Schakel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Schakel, praktijk voor coaching, verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat de Schakel kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt de Schakel u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beveiligen

De Schakel, praktijk voor coaching, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Schakel, praktijk voor coaching, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met De Schakel, praktijk voor coaching, via haar website deelt niet inzien.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Schakel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. De Schakel, praktijk voor coaching, zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

De Schakel, praktijk voor coaching, heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal de Schakel u informeren via haar website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09 mei 2018.

Contact

logo_test5

De Schakel, praktijk voor coaching,

info@deschakel.me