Collegiale Coaching ~ supervisie

Collegiale coaching ~ Supervisie: is ten allen tijde ‘persoonlijk’, in die zin dat alle ‘werk-thema’s’ in mijn visie en ervaring gerelateerd zijn aan wie je in essentie bent. Het ‘wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat houdt je tegen’ is hier ook volop van toepassing.

Met enige regelmaat maak ik zelf gebruik van een coach of van gerichte workshops/opleidingen die mij in mijn ontwikkeling ondersteunen, richting geven of scherp houden. Steeds vaker word ik ook door andere coaches of therapeuten gevraagd en ingezet als gesprekspartner in het kader van hun persoonlijke of professionele “zijn”. Ik ervaar deze begeleiding als een prachtig en inspirerend onderdeel van mijn praktijk, ben zeer dankbaar voor het vertrouwen dat hieruit spreekt.

Bij de eerste afspraak onderzoeken we wat je belangrijkste vragen zijn en ervaar je of en hoe mijn benadering en stijl van optreden je daarbij van dienst kunnen zijn. De super/intervisie zal ten allen tijde “persoonlijk” zijn, in die zin dat alle “werk-thema’s” in mijn visie en ervaring gerelateerd zijn aan wie je in essentie bent. Het “wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat houdt je tegen” is ook hier volop van toepassing. Om vervolgens zeer praktisch en oplossingsgericht naar de concrete keuzes en mogelijkheden over te gaan om ook in je werk volop te zijn wie je ten diepste bent en zo vrijuit je unieke bijdrage te leveren.