Tarieven particuliere coaching

  • Individuele coaching: per sessie €150,00 euro (~ 1,5 uur)
  • Speciaal tarief voor studenten (in overleg) en in het kader van begeleiding binnen de PGB

De kosten worden na afloop van het consult/sessie rechtstreeks door mij aan je in rekening gebracht middels een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen op mijn rekening bijgeboekt te zijn.

In alle gevallen geldt dat de betaling van de consulten dient te geschieden door de klant/coachee, onafhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn van vergoedingen.

Bij annuleringen tot 48 uur voorafgaande aan het afgesproken consult worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afzeggingen tussen 24 en 48 uur voorafgaand aan de geplande sessie zal 50 % van de geplande tijdsduur gefactureerd worden, bij annuleren binnen 24 uur van de afgesproken sessie zal 100 % betaald dienen te worden.

 

Tarieven en betaling zakelijke coaching

  • Individuele coaching: vanaf €125,00 per uur, trajecten op maat.
  • Teamcoaching: tarief afhankelijk van groepsgrootte.

Zakelijke opdrachtgevers betalen op rekening ná schriftelijk akkoord op de toegezonden offerte, waarin de te verlenen diensten en de daarbij behorende kosten vermeld staan. In een intake/kennismakingsgesprek met de opdrachtgever wordt de onderzoeks- of hulpvraag bepaald en zonodig toegespitst. Team en individuele begeleidingstrajecten worden, afhankelijk van de lengte en omvang van het traject, na afloop dan wel ook tussentijds in etappes, betaald. Coaching op locatie is desgewenst mogelijk. De bijkomende reiskosten en reistijd zullen in onderling overleg gefactureerd worden.

Voor alle te verlenen diensten en daaruit voortvloeiende activiteiten van de opdrachtnemer, te weten de Schakel tussen wat is en wat kan zijn, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Ten aanzien van een eventuele rapportage geldt dat pas ná en alleen bíj de uitdrukkelijke toestemming van de coachee eventuele rapportages/terugkoppelingen plaatsvinden richting de opdrachtgever. Het niet verlenen van de toestemming hiertoe door de coachee ontheft de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn/haar betalingsverplichting.