Teamcoaching (max 10 personen)

Een krachtig en dynamisch traject van vertrouwelijke individuele gesprekken met de teamleden en de leidinggevende. Om vervolgens, met toegenomen inzicht en verantwoordelijkheid voor de eigen en de overkoepelende thema’s, als team in te zoomen op gemeenschapplijke doelen en keuzes/afspraken die bijdragen aan het geheel én aan de delen!

Na een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en instemming van alle deelnemers met het gekozen traject worden eerst individuele gesprekken gepland met alle teamleden, incl. de leidinggevende. Fundamentele vereiste hierbij is dat de vertrouwelijkheid van elk gesprek gegarandeerd is: Hierdoor kan in alle vrijheid en veiligheid door ieder afzonderlijk onderzocht worden welke thema’s nu spelen en hoe ze het functioneren en welbevinden van de individuele werknemer raken.

De ervaring leert dat in deze fase meer zelfbewustzijn en inzicht ontstaan hoe werksituaties gerelateerd zijn aan de persoonlijke ontwikkeling en levensthema’s. Veelal verandert na het eerste individuele gesprek het begrip voor en het perspectief omtrent eigen en andermans gedrag/beleving etc. Doordat elke deelnemer dat op zijn eigen wijze ervaart, ontstaat ook binnen het team een zekere dynamiek van meer bewustzijn, vertrouwen en groei, meer speelruimte ook om te gaan oefenen met nieuwe gedragsvormen.

In de hierna volgende teamsessie(s) wordt dit proces versterkt en vertaald naar gedeelde teamdoelen waar ieder zijn individuele doelen in kan onderbrengen. Kunnen concrete afspraken gemaakt worden die de behaalde resultaten ondersteunen en versterken.