Mogelijke vergoedingen

Met coaching investeer je tijd, energie en geld in je eigen ontwikkeling en (wel-)zijn. Ook bedrijven investeren steeds vaker middels coaching in het “gezond” functioneren van hun medewerker en plukken er de vruchten van. Mijn aanpak binnen de coaching is direct, to the point en daarmee effectief (zie ook wie is en ervaringen). Zowel voor de “gecoachte” als, by association, voor diens directe omgeving!

 

Vergoeding/tegemoetkoming door je werkgever:

Veel werkgevers zien het belang in van een goed functionerende medewerker en zijn op de hoogte van de vaak positieve en krachtige effecten van individuele en externe coaching. Vaak is de werkgever bereid om (gedeeltelijk) bij te dragen aan het onderzoeken van (nieuwe) mogelijkheden of het oplossen van “knelpunten” die bijvoorbeeld de persoonlijke effectiviteit raken. Cao’s kennen veelal regelingen, waardoor je als werknemer recht hebt op loopbaanadvies/begeleiding/coaching. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever.

Indien bekostiging door je werkgever mogelijk is, kan er zonodig een offerte gemaakt worden voor coaching in het kader van loopbaan-, ziekteverzuim- of re-integratiebegeleiding. Wanneer de opdracht verstrekt wordt dóór de werkgever, gelden de tarieven voor bedrijven en zullen duidelijke afspraken ten aanzien van eventuele rapportages aan de opdrachtgever gemaakt moeten worden.

Coaching en intervisie kunnen, bijvoorbeeld bij een eigen bedrijf, fiscaal aftrekbaar zijn als gemaakte beroepskosten. Informeer hiernaar bij de belastingdienst.

Mijn diensten worden niet vergoed door zorgverzekeraars, een bewuste keuze die ik heb gemaakt in 2013. Mensen betalen dus ofwel zelf ofwel, in veel gevallen, wordt er betaald of bijgedragen door de werkgever.

 

In alle gevallen geldt dat de betaling van de gesprekken dient te geschieden door de coachee/cliënt en/of de zakelijke opdrachtgever, onafhankelijk van het wel of niet van toepassing zijn van vergoedingen.