Compassie en helderheid gaan hand in hand

De mens en leven: omdat het nu ten diepste gaat om wie je als méns bent, hoe je je tot jezelf verhoudt, wat je persoonlijke doelen-verlangens-idealen zijn om dat alles vervolgens in al je belangrijke levensgebieden, contacten/relaties te gaan leven.

Omdat het mág, omdat het kán, omdat jij er nu aan toe bent!
De mens in de organisatie: omdat organisaties uit ménsen bestaat en organisaties die investeren in wat hun mensen bezielt en voedt het aantoonbaar beter doen!

Omdat mensen die geleerd hebben stil te staan bij wat zich in hun leven/werk laat zien, vanuit balans keuzes gaan maken en zo een heel andere werkelijkheid leven en creëren!

En alle partijen winst ervaren, meer en meer en meer!
Supervisie is ten allen tijde 'persoonlijk', in die zin dat alle 'werk-thema's'in mijn visie en ervaring gerelateerd zijn aan wie je in essentie bent.

Het 'wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat houdt je tegen' is hier ook volop van toepassing.
Een krachtig en dynamisch traject van vertrouwelijke individuele gesprekken met de teamleden en de leidinggevende.

Om vervolgens, met toegenomen inzicht en verantwoordelijkheid voor de eigen en de overkoepelende thema's, als team in te zoomen op gemeenschapplijke doelen en keuzes/afspraken die bijdragen aan het geheel én aan de delen!